🇺🇸 🇧🇱
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით წმინდა ბართელემი-ში