🇺🇸 🇰🇵
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით ჩრდილოეთ კორეა-ში