🇺🇸 🇳🇫
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით ნორფოლკის კუნძულები-ში