🇺🇸 🇸🇽
ბოდიში, ჩვენ ვერ გამოვაგზავნით სინტ მაარტენი-ში